កកស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​នៅតាម​ច្រក​ផ្លូវ​ចូល​ទីក្រុង​ហាណូយ នៅពេល​ពួក​អ្នកទីក្រុង​ត្រឡប់មកវិញ​ពី​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​សកល​

437

​នៅពេលដែល​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​រយៈពេល​ខ្លី​បាន​ចប់​នោះ ពួក​អ្នកទីក្រុង​ដែល​បាន​ចេញពី​ទីក្រុង​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម ដើម្បី​ដើរ​កម្សាន្ត​និង​ទៅ​ស្រុកកំណើត នៅ​អំឡុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​សកល​នោះ បាន​ត្រឡប់​មកកាន់​ទីក្រុង​វិញ ដោយបាន​បង្កឱ្យមាន​កា​រ​កកស្ទះ​ចរាច​ណ៍​នៅតាម​ច្រកចូល​ទីក្រុង​នេះ កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១​ខែមករា​៕ ដោយ៖ សុខា

ការកកស្ទះ​ចរាច​ណ៍​នៅតាម​ច្រកចូល​ទីក្រុង​ហាណូយ កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១​ខែមករា