សេចក្តីបំភ្លឺតប​អត្ថបទ “​មន្ត្រីរាជការ​ម្នាក់​ប្ដឹងទៅ​ក្រសួង​ដែនដី​ពី​ម្ចាស់​សំណង់ ខុន​ដូ​កម្ពស់ ១៩​ជាន់ ដែល ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាក់ស្រុត​ផ្ទះ​”

37271

កាសែត​រស្មី​កម្ពុជា​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៣​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០១៧ បានទទួល​លិខិត​មួយច្បាប់​ពី​ការិយាល័យ​មេធាវី​អា​ប៊ី​។​លិខិត​នេះ បាន​បំភ្លឺ​ចំពោះអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា​”​មន្ត្រីរាជការ​ម្នាក់​ប្ដឹងទៅ​ក្រសួង​ដែនដី​ពីម្ចាស់​សំណង់ ខុន​ដូ​កម្ពស់ ១៩​ជាន់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យបាក់ស្រុត​ផ្ទះ​”​ចេញផ្សាយ​ថ្ងៃទី​១១​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០១៧​និង​វេ​ប​សាយ​រស្មី​កម្ពុជា​ចេញផ្សាយ​ថ្ងៃទី​១១​ខែតុលា​ដូចគ្នា។​
​ខ្លឹមសារ​នៃ​ការបំភ្លឺ​មាន​ដូចតទៅៈ​

 

ម្ចាស់គេហដ្ឋាននិងគេហដ្ឋានដែលអះអាងថារងការប៉ះពាល់ពីសំណង់ខុនដូ / MN