ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ដាក់ចេញ​នូវ​វិធាន​ការគាំទ្រ​៥​ចំណុច​រួម ចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ពីកូវីដ

201
ចែករម្លែក

ដោយៈ​បញ្ញា​សាស្ត្រ​/​ភ្នំពេញៈ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បានដាក់​ចេញ​នូវ​វិធានការ​គាំទ្រ​៥​ចំណុច ដើម្បី​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​បន្ថែម​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សំដៅ​រួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​។​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៅ​ថ្ងៃទី​១៧​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០២០​។​
​សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ទាំងស្រុង​៖​