ក្រុមហ៊ុន Honda ហៅ​រថយន្ត​ចូល​ឃ្លាំង​វិញ​ចំនួន​២,១​លាន​រថយន្ត​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ដោយសារ​បញ្ហា​អាគុយ​រថយន្ត​

512

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត Honda បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៤​កក្កដា​ថា​ខ្លួន​នឹង​ហៅ​រថយន្ត​ចូល​ឃ្លាំង​វិញ ចំនួន​ជិត​២,១​លាន​រថយន្ត​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ដើម្បី​ដាក់ជំនួស​សិន​ស័​រអា​គុយ​រថយន្ត (battery sensor) ដោយសារ​វា​អាច​បង្កឱ្យមាន​ភ្លើង​ឆាបឆេះ​។​

លោក គ្រី​ស ម៉ា​ទីន អ្នកនា​ពាក្យ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ជ​ប៉ុ​នេះ បាន​និយាយថា ការហៅ​រថយន្ត​ចូល​ឃ្លាំង​វិញ​នេះ គឺ​រួមបញ្ចូល​ទាំង​រថយន្ត Honda Accord ចំនួន​១,១៥​លាន​គ្រឿង ដែល​ផលិត​ពី​ឆ្នាំ​២០១៣​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង នៅ​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ទៀត​ចំនួន​ជិត​១​លាន​គ្រឿង ។ ការហៅ​រថយន្ត​ចូល​ឃ្លាំង​វិញ​ទាំងនេះ គឺ​ដើម្បី​ដាក់ជំនួស​សិន​ស័​រអា​គុយ​រថយន្ត​កម្លាំង​១២​វ៉ុល (12-volt battery sensor) ។​

ក្រុម​ហ៊ុ​នេះ បាន​និយាយថា ខ្លួន​បានទទួល​របាយការណ៍​ចំនួន​៤​អំពី​អគ្គីភ័យ​ឆាបឆេះ​ម៉ាស៊ីនរថយន្ត​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​មាន​យ៉ាងតិចណាស់​មួយ​ករណីបែបនេះ នៅ​ប្រទេស​កាណាដា ។ មិនមាន​សេចក្តីរាយការណ៍​អំពី​អ្នករបួស​ទេ​។​

ក្រុម​ហ៊ុ​នេះ បានទទួល​ពាក្យ​តវ៉ា​អំពី​ការធានា​រថយន្ត​ចំនួន​៣.៩៧២​ករណី​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​បញ្ហា​នេះ​៕ ​ដោយ ៖សុខា

ការហៅ​រថយន្ត​ចូល​ឃ្លាំង​វិញ​នេះ គឺ​រួមបញ្ចូល​ទាំង​រថយន្ត​Honda Accord ១,១៥​លាន​គ្រឿង ដែល​ផលិត​ពី​ឆ្នាំ​២០១៣​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​អាមេរិក និង នៅ​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ទៀត ជិត​១​លាន​គ្រឿង