ឃើញ​សត្វ​ចម្លែកៗ​ទាំងនេះ តើ​លោក​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​?

241

អ្នកខ្លះ​ប្រហែល​ខ្លាច​បិសាច​ជញ្ជក់​ឈាម ខ្លះ​យាន​UFO ឬថា​សហោះ ខ្លះ​ខ្មោច​បិសាច​ឬ​មនុស្ស​ក្រៅ​ភព ជាដើម ប៉ុន្តែ​នៅ​ពិភព​បាតសមុទ្រ​ពិតជា​គួរឱ្យខ្លាច​ជាង​អ្វីដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ​ទៅទៀត ។​
​ ​
​សមុទ្រ​ពិតជា​ស្រស់ស្អាត​ហើយ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​ពិតជា​ចូលចិត្ត​វា​ជាពិសេស​ការចុះ​មុជទឹក​សមុទ្រ ប៉ុន្តែ​អ្នកខ្លះ ប្រាកដជា​មិនដឹងថា​នៅ​ពិភព​បាតសមុទ្រ​គួរឱ្យខ្លាច​នោះទេ​។ ហើយ​សត្វ​ចម្លែក​បំផុត​ទាំងនេះ​អ្នក​កម្រ​នឹង​បាន ឃើញ​ឬ​មិនដែល​ឃើញ​សោះ នៅ​បាតសមុទ្រ​។​
​ ​
​តោះ​! សាកមើល​សត្វ​ទាំងនេះ​ទៅ​មើល​តើ​សត្វ​ណាខ្លះ​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​បានឃើញ​ហើយ​សត្វ​ណា​ដែល​មិន​ធ្លាប់ បានឃើញ​? តើ​វា​គួរឱ្យខ្លាច​ប៉ុណ្ណា​? ​ប្រែ​សម្រួលៈ ខុម​