ចិន​ក្លាយជា​អ្នក​បរិច្ចាគ​ប្រាក់​ធំ​បំផុត​ទី​២​ដល់​ថវិកា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​

737
ចែករម្លែក

​ចិន​នឹង​ក្លាយជា​អ្នក​បរិច្ចាគ​ប្រាក់​ធំ​បំផុត​ទី​២​ដល់​ថវិកា​ទៀត​ទាត់​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ ដោយ​វ៉ា​ហួស​ប្រទេស​ជប៉ុន​។​

​ថវិកា​ដែល​នឹង​បរិច្ចាគ​នេះ​នឹង​ឡើងដល់​១២,០១​ភាគរយ​នៅ​៣​ឆ្នាំ​ខាងមុខ​ចាប់ ដោយ​កើន​ពី​ចំនួន​៧,៩២​ភាគរយ​សំរាប់​រយៈពេល​២០១៦-២០១៨ នេះ​បើតាម​សេចក្តី​​សំរេច​ដែល​ត្រូវបាន​អនុម័ត​ដោយ​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅ​រិ៍​ទី​២២​ធ្នូ​។​

​ការបរិច្ចាគ​របស់​ជ​ប៉ុន​នឹង​ធ្លាក់​មក​នៅត្រឹម​៨,៥៦​ភាគរយ​វិញ ពី​ចំនួន​៩,៦៨​ភាគរយ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​។​

​ការវាយតំ​លៃ​ចំពោះ​ការបរិច្ចាគ​ប្រាក់​របស់​ប្រទេស​ជា​សមាជិក ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ផ្អែកលើ​សមាសភាព​និង​លក្ខ​ខណ​វិនិច្ឆ័យ​ជាច្រើន រួមមាន​ចំណូល​ជាតិ​សរុប​។​

​ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នា ចិន​នឹង​បន្ត​ដើរតួ​ជា​អ្នក​បរិច្ចាគ​ធំ​បំផុត​ទី​២​សំរាប់​ថវិកា​ថែរក្សា​សន្តិភាព​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​សំរាប់​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២១​។​វា​នឹង​កើន​ពី​ចំនួន​​ប្រមាណ​១០,២៤​ភាគរយ​មក​១៥.២២​ភាគរយ​។​

​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​បន្ត​ជា​អ្នក​បរិច្ចាគ​កំពូល​ទាំង​សំរាប់​ថវិកា​ទៀងទាត់​និង​ថែរក្សា​សន្តិភាព​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​នៅ​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ​ទៅមុខ​៕​ដោយ​៖​វាសនា