ចិន​បាញ់​បង្ហោះ​រ៉ុក្កែត Long March 11 របស់ខ្លួន​ដោយ​ជោគជ័យ​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​

381

​ចិន​បានរៀបចំ​ការបាញ់​បង្ហោះ​រ៉ុក្កែត Long March 11 របស់ខ្លួន​ដោយ​ជោគជ័យ​ចេញពី​មណ្ឌល​បង្ហោះ​ផ្កាយរណប​ជីវ​ក្វាន់ ក្នុងប្រទេស​ចិន​ភាគ​ពាយព្យ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី ១៩ មករា ដោយ​ដឹក​ផ្កាយរណប​តូចៗ ៦ គ្រឿង​ឡើងទៅ​ដង​តារាវិថី​។ ការ​បង្ហោះ​នេះ​គឺជា​បេសកកម្ម​លើក​ទី ២៦៤ ហើយ​របស់​រ៉ុក្កែត​ស៊េរី Long March នេះ​៕ ដោយ៖ កញ្ញាដាលីស