ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

769

ការផ្សាយ​របស់​វិទ្យាស្ថាន ភាសា ជាតិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​(​ពុទ្ធ​សក រាជ ២៥៤៨ គ្រិស្តសករាជ​២០០៥)​ ​
-​ប្រាសាទតាកែវ​
-​ប្រាសាទតាកុច​
-​ប្រាសាទតាគម​
-​ប្រាសាទតាគមធំ​
-​ប្រាសាទតាគី​
-​ប្រាសាទតាគាំ​
-​ប្រាសាទតាចូយ​
-​ប្រាសាទតាឆូត​
-​ប្រាសាទតាញ្ញាណ​
-​ប្រាសាទតាដក់​
-​ប្រាសាទតាដុង​
-​ប្រាសាទតាណី​
-​ប្រាសាទតាតុញ្ញ​
-​ប្រាសាទតាតូច​
-​ប្រាសាទតាប៉ោង​
-​ប្រាសាទតាប៉ូ​
-​ប្រាសាទតាព្រហ្ម​
-​ប្រាសាទតាព្រហ្មកិល​
-​ប្រាសាទតាម៉ា​
-​ប្រាសាទតាមានតូច​
-​ប្រាសាទតាមានធំ​
-​ប្រាសាទតាម៉េង​
-​ប្រាសាទតាម៉ែន​
-​ប្រាសាទតាមុំ​
-​ប្រាសាទតារ៉ូស​
-​ប្រាសាទតាលៃ​
-​ប្រាសាទតាសឿខាងកើត​
-​ប្រាសាទតាសឿខាងលិច​
-​ប្រាសាទតាសេវ​
-​ប្រាសាទតាសោម ៕ ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​វចនានុក្រម​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ភាសា​ខ្មែរ​