ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

1222
ចែករម្លែក

ការផ្សាយ​របស់​វិទ្យាស្ថាន​ភាសា ជាតិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​(​ពុទ្ធ​សក រាជ ២៥៤៨ គ្រិស្តសករាជ​២០០៥)​ ​
-​ប្រាសាទបារាយណ៍​
-​ប្រាសាទបាសកា​
-​ប្រាសាទបី​
-​ប្រាសាទបឹង​
-​ប្រាសាទបឹងកែវ​
-​ប្រាសាទបឹងខាងត្បូង​
-​ប្រាសាទបឹងខាងជើង​
-​ប្រាសាទបឹងជុំ​
-​ប្រាសាទបឹងមាលា​
-​ប្រាសាទបឹងល្អក់​
-​ប្រាសាទបឹងវៀន​
-​ប្រាសាទប៉ុយ ឬ​ព្រៃ​ស្នួល​
-​ប្រាសាទបុរាណ​
-​ប្រាសាទបុសនាគ​
-​ប្រាសាទបេង​
-​ប្រាសាទបែង​
-​ប្រាសាទបែងវែង​
-​ប្រាសាទបាំងគួយ​
-​ប្រាសាទ​រមាស​
-​ប្រាសាទឫស្សីរលៀក​
-​ប្រាសាទប្រាប់ទិស​
-​ប្រាសាទប្រាប់ទោស​
-​ប្រាសាទប្រាម​
-​ប្រាសាទប្រែរូប​
-​ប្រាសាទប្រាំ​
-​ប្រាសាទប្រាំគ្រែ​
-​ប្រាសាទប្រាំល្វែង​
-​ប្រាសាទប្លាង​
-​ប្រាសាទផូងផាង​
-​ប្រាសាទផ្តួតបុស ៕ ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​វចនានុក្រម​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ភាសា​ខ្មែរ​ ​