ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

1376

​ការផ្សាយ​របស់​វិទ្យាស្ថាន​ភាសា ជាតិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា​(​ពុទ្ធ​សក រាជ ២៥៤៨ គ្រិស្តសករាជ​២០០៥)​ ​
-​ប្រាសាទព្រះស្រី​
-​ប្រាសាទព្រះស្រែ​
-​ប្រាសាទព្រះឥន្ទកោសិយ​
-​ប្រាសាទភាសខាងកើត​
-​ប្រាសាទភាសខាងលិច​
-​ប្រាសាទភិមានអាកាស​
-​ប្រាសាទភូមិប្រាសាទ ១ (​សន្ទុក​)
-​ប្រាសាទភូមិប្រាសាទ ២ (​ពួក​)
-​ប្រាសាទភូមិពូ​
-​ប្រាសាទភូមិមៀន​
-​ប្រាសាទភ្នំ​
-​ប្រាសាទភ្នំកងយ៉ា​
-​ប្រាសាទភ្នំកំបុត​
-​ប្រាសាទភ្នំក្រោម​
-​ប្រាសាទភ្នំខ្យោង​
-​ប្រាសាទភ្នំជីសូរ​
-​ប្រាសាទភ្នំជ្រុយ​
-​ប្រាសាទភ្នំដប់​
-​ប្រាសាទភ្នំដា​
-​ប្រាសាទភ្នំដី​
-​ប្រាសាទភ្នំដីដុស​
-​ប្រាសាទភ្នំតាម៉ៅ​
-​ប្រាសាទភ្នំត្រប់​
-​ប្រាសាទភ្នំថ្មដុស​
-​ប្រាសាទភ្នំទេពី​
-​ប្រាសាទភ្នំធំ​
-​ប្រាសាទភ្នំបន្ទាយ​
-​ប្រាសាទភ្នំបាខែង​
-​ប្រាសាទភ្នំបាណន់​
-​ប្រាសាទភ្នំបាសិទ្ធិ​ ៕ ​ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​វចនានុក្រម​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ភាសា​ខ្មែរ​