តើន​រណា​ជា​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការធ្វើ​ផ្លូវ​លេខ​១៩៩​នៅ​កណ្តាល​ក្រុងភ្នំពេញ​បែបនេះ ?

1176
ចែករម្លែក
  • 3
    Shares

តើន​រណា​ជា​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការធ្វើ​ផ្លូវ​លេខ​១៩៩​នៅ​កណ្តាល​ក្រុងភ្នំពេញ​បែបនេះ ? បងប្អូន​បានឃើញ​ហើយ​ជួយ​ពិចារណា​។​

តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើផ្លូវលេខ១៩៩នៅកណ្តាលក្រុងភ្នំពេញបែបនេះ ? បងប្អូនបានឃើញហើយជួយពិចារណា។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, March 23, 2018