តើ​ការចាក់​ថ្នាំ​ប្រឆាំង​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​មាន​ប្រយោជន៍​អ្វី​ដែរ​ទេ​?

486
ចែករម្លែក

​បើសិនជា​អ្នកមាន​ប្រតិកម្ម អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​នេះ​ជា​ទៀងទាត់ ត្រូវ បាន​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​បន្ថយ​ភាព​រង ប្រតិកម្ម​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​របស់​អ្នក​បាន ។ ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​មនុស្ស​ដែល​គួរ តែ​ចាក់​ថ្នាំ​ប្រឆាំង​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី​នេះ បើសិនជា​៖
​ ​
​រោគសញ្ញា​អ្នកមាន លក្ខណៈ​មធ្យម​ទៅ​ធ្ងន់ធ្ងរ និង រយៈពេល​អា​ឡែ​ហ្ស៊ី អ្នកមាន​រយៈ ពេល​ចាប់ ពី​បី​ខែ​ឡើងទៅ អ្នក​ចង់ ចៀសវាង​ការប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ប្រឆាំង អា​ឡែ​ហ្ស៊ី រយៈពេល​យូរ អ្នក​អាច រៀបចំ​ពេលវេលា​ដែល​ត្រូវ​ការចាក់ ថ្នាំ​នេះ ជា​ទៀងទាត់​បាន អ្នក​អាច​ទទួលយកបាន​ចំពោះ តម្លៃ​នៃ​ការ ចាក់​ថ្នាំ​នេះ និង​ការ​ទៅពិនិត្យ​ជំងឺ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ផង ៕ ដោយ​៖ health.com.kh​