ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី​០១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨

1079
ចែករម្លែក

ដោយ ៖ វិបុល/(​ភ្នំពេញ​) ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ថ្ងៃទី​២១ ខែមីនា​នេះ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ពី​ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមីនា ដល់​ថ្ងៃទី​០១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨​។​

​បើតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ថ្លៃ​លក់​ប្រេងឥន្ធនៈ គឺ ៖ ប្រេងសាំង​ធម្មតា​៣,៨៥០​រៀល និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​៣,៦០០​រៀល​៕​