ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃ​ទី​០២ ដល់ ថ្ងៃទី​១១ ខែមេសា​

1185
ចែករម្លែក

ដោយ :វិបុល/ ​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែមេសា នេះ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ពី​ការកំណត់ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃ​ទី​០២ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨​។​

​តាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង ថ្លៃ​លក់រាយ​ដែល​ត្រូវ​បានកំណត់​គឺ ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ​៣,៩៥០​រៀល និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​តម្លៃ​៣,៧៥០​រៀល​៕​