ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមេសា​ដល់ ថ្ងៃទី​០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨

1158
ចែករម្លែក

ដោយ : វិបុល / ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែមេសា នេះ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ពី​ការកំណត់ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​។​
​បើតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ គឺ ប្រេងសាំង​ធម្មតា​មានតម្លៃ​៤,០០០​រៀល​/​លីត្រ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​មានតម្លៃ​៣,៨៥០​រៀល​/​លីត្រ​៕​