ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ទី​១២ ដល់ ថ្ងៃទី​២១ ខែមីនា

1432
ចែករម្លែក

(​ភ្នំពេញ​) ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែមីនា នេះ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃ​ទី​១២ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២១ ខែមីនា​នេះ​។​

​ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ ដែល​ត្រូវ​បានកំណត់​នេះ​គឺ ប្រេងសាំង​ធម្មតា​តម្លៃ​៣.៨៥០​រៀល និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​តម្លៃ​៣.៦០០​រៀល​៕