នាយកដ្ឋាន​ពន្លត់អគ្គិភ័យ​ព្រមាន​កុំឱ្យ​យក​ឆ្នាំងអ៊ុត​មក​អ៊ុតសក់ បន្ទាប់ពី​តារាចម្រៀង​ចិន​បង្ហោះ​វីដេអូ​ខ្លួន​គាត់​កំពុង​អ៊ុតសក់​ត្រង់​ជាមួយ​ឆ្នាំងអ៊ុត​

161

តារាចម្រៀង​ចិន លោក ស៊ី ទីង​ហ្វេ​ង (Xie Tingfeng) បាន​បង្ហោះ​វីដេអូ​មួយ​អំពី​រូបគាត់​កំពុង​ប្រើ​ឆ្នាំងអ៊ុត​មក​អ៊ុតសក់​ឱ្យ​ត្រង់ និង​លេង​ម៉ូត​សក់​របស់គាត់ មុនពេល​ពិធី​មួយ​។ ដោយសារ​វីដេអូ​នេះ​កំពុង​ពេញនិយម​លើ​អន​ឡាញ នាយកដ្ឋាន​ពន្លត់អគ្គិភ័យ​ចិន​បានចេញ​ការព្រមាន​លើ​បណ្តាញ​សង្គម ប្រឆាំងនឹង​ឥរិយាបថ​បែបនេះ ដោយ​កត់សម្គាល់ថា វា​មាន​គ្រោះថ្នាក់ និង អាច​បង្ក​អគ្គិភ័យ​៕ ដោយ៖ កញ្ញាដាលីស

តារាចម្រៀង ស៊ី ទីង​ហ្វេ​ង កំពុង​យក​ឆ្នាំងអ៊ុត​មក​អ៊ុត​សក់ត្រង់