នារីដែលបង្ហោះរូបសម្លាប់សត្វព្រៃនិងស្វាមីមកសារភាពកំហុសតែមន្ត្រីនិយាយរឿងច្បាប់

813
ចែករម្លែក

ក្រោយ​បង្ហោះ​រូបភាព​ពី​ការកាប់សម្លាប់​សត្វព្រៃ និង​មានការ​រិះគន់​ជាទូទៅ​ពី​សំណាក់ មហាជន​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​មក​នោះ នារី​ដែល​គេ​ចាត់ទុកថា​ក្លាហាន​ខុសច្បាប់​រូបនេះ បាន​ព្រម ចូល​នៅ​ក្រសួងបរិស្ថាន​ទាំង​ខ្លួន និង​ស្វាមី​ហើយ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១០​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០១៨​។ ​(​រូបភាព​ផ្ដល់​ដោយ​ក្រសួងបរិស្ថាន​)​

នារីដែលបង្ហោះរូបសម្លាប់សត្វព្រៃនិងស្វាមីមកសារភាពកំហុសតែមន្រ្តីនិយាយរឿងច្បាប់

ក្រោយបង្ហោះរូបភាពពីការកាប់សម្លាប់សត្វព្រៃ និងមានការរិះគន់ជាទូទៅពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងខ្លាំងក្លាមកនោះ នារីដែលគេចាត់ទុកថាក្លាហានខុសច្បាប់រូបនេះ បានព្រមចូលនៅក្រសួងបរិស្ថានទាំងខ្លួន និងស្វាមីហើយ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨។(រូបភាពផ្ដល់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន)

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, May 10, 2018