ផ្ញើជូន​លោក​សាំ ពិសិដ្ឋ នាយក​មន្ទី​សាធារណការ​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​យើង អំពី​ស្ថានភាព ផ្លូវ​៦​អា​

1294
ចែករម្លែក

​ផ្ញើជូន​លោក​សាំ ពិសិដ្ឋ នាយក​មន្ទី​សាធារណការ​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​យើង អំពី​ស្ថានភាព ផ្លូវ​៦​អា ដែល​ស្ថិត​នៅក្បែរ​ច្រកចេញចូល​នៃ​មន្ទីរ​នេះ​ដោយ​បែបនេះ​ជា​យូរ​មកហើយ​ហេតុ​អី ក៏​គ្មាន​អ្នកណា​មើលឃើញ​សោះ​ចឹ​ង ដោយសារតែ​ចឹ​ង​បានជា​ផ្លូវត្រូវ​ធ្វើ​ជាប់​រហូតមក​នឹង​ណា​។​

ផ្ញើជូនលោកសាំ ពិសិដ្ឋ នាយកមន្ទីសាធារណការដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញនៃយើង អំពីស្ថានភាពផ្លូវ៦អាដែលស្ថិតនៅក្បែរច្រកចេញចូលនៃមន្ទីរនេះ ដោយបែបនេះជាយូរមកហើយហេតុអីក៏គ្មានអ្នកណាមើលឃើញសោះចឹង ដោយសារតែចឹងបានជាផ្លូវត្រូវធ្វើជាប់រហូតមកនឹងណា។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, July 15, 2018