ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ជាថ្មី​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ហេង អភិវឌ្ឍន៍

887
ចែករម្លែក

ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ជាថ្មី​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ហេង អភិវឌ្ឍន៍ , ពលរដ្ឋ​២៩២​គ្រួសារ​សុំ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ដែនដី ជួយ​រក​យុត្តិធម៌​

ផ្ទុះ​ការ​តវ៉ា​ជា​ថ្មី​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ហេង​ អភិវឌ្ឍន៍​ ,​ ពលរដ្ឋ​២៩២គ្រួសារ​សុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ដែនដី​ ជួយ​រក​យុត្តិធម៌

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, June 21, 2018