ផ្លូវ​ហាយវ៉េ​ក្រាល​បន្ទះ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ដំបូង​គេ​លើ​ពិភពលោក​គ្រោង​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរ​

931

​ផ្លូវ​ហាយវ៉េ​ក្រាល​បន្ទះ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ដំបូង​គេ​របស់​ពិភពលោក​គ្រោង​នឹង​បើក​ដំណើរការ​ក្នុងប្រទេស​ចិន​។ ផ្លូវ​ហាយវ៉េ​ប្រវែង ២ គីឡូម៉ែត្រ​នេះ​អាច​បង្វែរ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ទៅជា​ថាមពល​អគ្គិសនី និង​ផ្ទេរ​ថាមពល​ផ្ទាល់​ទៅ​បង្គោល​ភ្លើង​។ វា​ក៏​អាច​សាក​អគ្គិសនី​ដល់​រថយន្ត​ផងដែរ នៅពេល​រថយន្ត​បរ​កាត់​ពីលើ​ផ្លូវ​នេះ​៕ ដោយ៖ កញ្ញាដាលីស