ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ដអគ្គិសនី​ចំនួន​៣​ថ្ងៃ​នៅតាម​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

816
ចែករម្លែក

(​ភ្នំពេញ​)៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា (EDC) បានចេញ​នូវ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ស្ដីពី​ការផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ដអគ្គិសនី​ចំនួន​៣​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៣-២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅតាម​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្ដាល ដោយ​មូលហេតុ​ផ្លាស់ប្ដូរ និង​តម្លើង​បរិក្ខា​៕S

ចំពោះ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាច​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ទាំងស្រុង​៖​