ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួនរាជធានី​ភ្នំពេញ រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​

594
ចែករម្លែក

ដោយ : វិបុល/​ភ្នំពេញ : អគ្គិសនី​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ស្ដីពី​ការប្រកាស​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន ទៅតាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣០-៣១ ខែសីហា និង​ថ្ងៃទី​០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ដំឡើង​បរិក្ខារ​។​

​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ទាំងស្រុង​៖​