ពងមាន់​បើ​ញ៉ាំ​បែបនេះ​នឹងធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​កើត​មហារីក​ងាយ​បំផុត

1586

ខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ​នឹង បង្ហាញ​អ្នក​ពី​របៀប​ញ៉ាំ​ពងមាន់​ដែល ធ្វើឱ្យ​អ្នក​កើត​មហារីក​ដោយ​មិនដឹង ខ្លួន​។ ដូចនេះ​អ្នក​មិនគួរ​ពិសា​តាមបែប ខាងក្រោម​ឡើយ​។ តើ​មាន​អ្វីខ្លះ ទៅ​?
​ ​
​អ្នក​មិនគួរ​ពិសារ​ពងមាន់​ឆៅ ឡើយ ព្រោះ​វា​អាច​នាំ​មេរោគ​ចូលក្នុង ពោះវៀនធំ​របស់​អ្នក ដោយ​នាំឱ្យ​អ្នក រាក​បាន​។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នក​ក៏​មិនគួរ​ញ៉ាំ ពងមាន់​ដែល​ឆៅ​ពាក់កណ្តាល ហើយ ទុក​រំលង​មួយ​យប់​ដែរ ព្រោះ​វា​អាចធ្វើ ឱ្យ​អ្នក​ងាយ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ណាស់​។ ជាពិសេស​អ្នក​មិនគួរ​ញ៉ាំ ជាមួយ ទឹក​សណ្តែក​ឡើយ ព្រោះ​វា​អាច ធ្វើឱ្យ​សារធាតុចិញ្ចឹម​ក្នុង​រាងកាយ​អ្នក ធ្លាក់ចុះ​បាន​។ ចុងក្រោយ អ្នក​មិនគួរ បរិភោគ​ពងមាន់​នេះ​នៅពេល​ពោះ ទទេ​ឡើយ ព្រោះ​វា​ក៏​អាចធ្វើឱ្យ​អ្នក ប្រឈមមុខ​នឹង​ជំងឺមហារីក​ដែរ ៕ ដោយៈ health.com.kh​