ពិព័រណ៍មាន់ស្អាតបំផុតនៅប៉ូឡូញ

1403
ចែករម្លែក
  • 2
    Shares

ពិធីប្រកួតមាន់ស្អាតនៅក្រុងវ៉ាសូវីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី៦ឧសភា។

រៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ ពិព័រណ៍នេះមាន៦៥៩ក្បាលមកពី៧១ពូជត្រូវបាននាំមកចូលរួមប្រកួត។