ពីមុខ​ព្រះបរមរាជវាំង មុន​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ជាតិ​លើក​ទី​២​ប្រារព្ធ​ឡើង

741
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ ពីមុខ​ព្រះបរមរាជវាំង មុន​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ជាតិ​លើក​ទី​២​ប្រារព្ធ​ឡើង ។​

ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ ពីមុខព្រះបរមរាជវាំង មុនព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិលើកទី២ប្រារព្ឋឡើង

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 25, 2018