ព្យុះ​ខ្សាច់​បាន​វាយប្រហារ​ទៅលើ​អ្នកដំណើរ​និង​លំនៅឋាន​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​

844
ចែករម្លែក

ព្យុះ​ខ្សាច់​បាន​វាយប្រហារ​ទៅលើ​អ្នកដំណើរ​និង​លំនៅឋាន​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅតាម​បណ្តោយ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥​ពី​ព្រែក​ក្តាម​មកដល់​ស្ពាន​ស៊ីថា​ដែលជា​តំបន់​កំពុង​មានការ​បូម​ខ្សាច់​ដាក់​បែបនេះ តើ​អ្នកណា​ជា​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​សុខភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ តើ​ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​បែបណា​បើ​ខ្សាច់​ហុយ​បែបនេះ​?​

ព្យុះខ្សាច់បានវាយប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥ពីព្រែកក្តាមមកដល់ស្ពានស៊ីថាដែលជាតំបន់កំពុងមានការបូមខ្សាច់ដាក់បែបនេះ តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តើពលរដ្ឋរស់នៅបែបណាបើខ្សាច់ហុយបែបនេះ?

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Tuesday, June 12, 2018