ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ពីរ​ឆ្នាំ​ម្តង​របស់​កម្ពុជា កីឡា​ជាតិ ឆ្នាំ​២០១៨

938
ចែករម្លែក

​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖

(​កម្ពុជា​)៖ ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ពីរ​ឆ្នាំ​ម្តង​របស់​កម្ពុជា កីឡា​ជាតិ ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ពិធី បើក​ល្ងាច​នេះ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ ដោយ​រំពឹងថា​មហាជន អ្នកគាំទ្រ​កីឡា​រាប់ម៉ឺន​នាក់​នឹងចូលរួម​។​

ផ្សាយផ្ទាល់៖(កម្ពុជា)៖ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាពីរឆ្នាំម្តងរបស់កម្ពុជា កីឡាជាតិ ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវប្រារព្ធពិធី បើកល្ងាចនេះ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ ដោយរំពឹងថាមហាជន អ្នកគាំទ្រកីឡារាប់ម៉ឺននាក់នឹងចូលរួម។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 25, 2018