មេឃ​កំពុង​ភ្លៀង​ខ្លាំង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

688
ចែករម្លែក

មេឃ​កំពុង​ភ្លៀង​ខ្លាំង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ផ្សាយផ្ទា់៖ មេឃកំពុងភ្លៀងខ្លាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Sunday, June 17, 2018