យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​អង្គាសប្រាក់ (#​ស៊ូ​ស៊ូ​susu) ដែល​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ ក្រុមហ៊ុន សប្បាយ និង ធនាគារ Prince ត្រូវបាន​ប្រគល់ជូន​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ លោក ហ៊ិ​ន រតនា

779
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ! លោក ហ៊ិ​ន រតនា ដែលជា​គ្រូបង្ហាត់​សត្វ​សុនខ​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ បាន​ជួប​គ្រោះថ្នាក់ ដោយ​ត្រូវ​រថយន្ត ជនជាតិ​ចិន បុក​កាលពីពេល​កន្លងមក ត្រូវបាន​ក្រុមគ្រួសារ​ដឹកយក​ទៅ ព្យាបាល​នៅក្រៅ​ប្រទេស​។ ក្រោយពី​យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​អង្គាសប្រាក់ (#​ស៊ូ​ស៊ូ​susu) ដែល​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ ក្រុមហ៊ុន សប្បាយ និង ធនាគារ Prince ពេលនេះ​ថវិកា ចំនួន ……. ដែលមាន​ការចូលរួម​ព​សប្បុរសជន ត្រូវបាន​ប្រគល់ជូន​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ លោក ហ៊ិ​ន រតនា ដើម្បី​ជួ​យស​ម្រួ​ស​បន្ទុក ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រចាំថ្ងៃ​។ សូម​ចូលរួម​ទស្សនា Like និង Share ដើម្បី​ជាការ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់ គ្រូ​ប​ង្វិ​ក​សត្វ​សុនខ អោយ​លោក​ឆាប់​ឃា​សះស្បើយ​។​

ផ្សាយផ្ទាល់ ! លោក ហ៊ិន រតនា ដែលជាគ្រូបង្ហាត់សត្វសុនខដ៏ល្បីឈ្មោះ បានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយត្រូវរថយន្ត ជនជាតិចិន បុកកាលពីពេលកន្លងមក ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេស។ ក្រោយពីយុទ្ធនាការដើម្បីអង្គាសប្រាក់ (#ស៊ូស៊ូsusu) ដែលផ្តួចផ្តើមដោយ ក្រុមហ៊ុន សប្បាយ និង ធនាគារ Prince ពេលនេះថវិកា ចំនួន ……. ដែលមានការចូលរួមពសប្បុរសជន ត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារ លោក ហ៊ិន រតនា ដើម្បីជួយសម្រួសបន្ទុក ដែលត្រូវចំណាយប្រចាំថ្ងៃ។ សូមចូលរួមទស្សនា Like និង Share ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ គ្រូបង្វិកសត្វសុនខ អោយលោកឆាប់ឃាសះស្បើយ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, October 5, 2018