រដូវប្រមូលផលម្ទេសនៅបង់ក្លាដែស

1775
ចែករម្លែក

តាមរូបភាពពីថតពីយន្តហោះបង្ហាញកសិករកំពុងហាលសម្ងួតម្ទេសទុំក្រហមឆ្អៅនៅទីក្រុងGabtoliប្រទេសបង់ក្លាដែស​ថ្ងៃទី២០ខែមីនា។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានម្ទេសក្រហមទុំជិត៣.០០០តោន ត្រូវបានបេះប្រមូលផលនៅតំបន់ចម្ការនៅក្នុងទីក្រុងនេះ ៕