រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ កំពុង​ទទួល​ជួបពិភាក្សា​ការងារ ជាមួយ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា​របស់​អូស្ត្រាលី​

485
ចែករម្លែក

​នៅវេលា​ម៉ោង ៩​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ កំពុង​ទទួល​ជួបពិភាក្សា​ការងារ ជាមួយ​លោក​Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភា​របស់​អូស្ត្រាលី នៅ​ក្រសួងការបរទេស​៕​

នៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ លលោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កំពុងទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកScott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់អូស្រ្តាលី នៅក្រសួងការបរទេស៕

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, January 18, 2019