របៀប​ដាំ​មៀន​ដោយ​ដាក់​ដើម​ផ្តេក ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​បែកមែក​ផ្លែ​បាន​ច្រើន ផ្លែ​បាន​ច្រើន និង​របៀប​កាត់​តែង​មែក​ពេល​មៀននៅ​តូច​

3531
ចែករម្លែក
  • 42
    Shares

របៀប​ដាំ​មៀន​ដោយ​ដាក់​ដើម​ផ្តេក ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​បែកមែក​ផ្លែ​បាន​ច្រើន ផ្លែ​បាន​ច្រើន និង​របៀប​កាត់​តែង​មែក​ពេល​មៀននៅ​តូច​។​ ប្រភព: អ៊ាង​ សុផល្លែត