លោក​ផាត់ ស៊ី​កាន អនុប្រធាន​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​ពេល​ផ្ដល់​កិច្ចសម្ភាសន៍

781
ចែករម្លែក

លោក​ផាត់ ស៊ី​កាន អនុប្រធាន​គណបក្ស​សំបុក​ឃ្មុំ​ពេល​ផ្ដល់​កិច្ចសម្ភាសន៍​ដល់​ក្រុម អ្នកយកព័ត៌មាន នៅ គ​.​ជ​.​ប​.​

លោកផាត់ ស៊ីកាន អនុប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំ ពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍

លោកផាត់ ស៊ីកាន អនុប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំ ពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន នៅ គ.ជ.ប.

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 11, 2018