លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែមួយ ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន

1108
ចែករម្លែក

លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែមួយ បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹងថា គណបក្ស​ខ្មែរ​តែមួយ ដាក់​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ចំនួន​១៦ រាជធានី ខេត្ត​។ បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​សរុប​ចំនួន​២២៨ ស្រី​ចំនួន​៦១​នាក់​។ #​មុនី​រ័ត្ន​

​លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែមួយ ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន

លោក គុជ លី អនុប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​តែមួយ បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹងថា គណបក្ស​ខ្មែរ​តែមួយ ដាក់​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ចំនួន​១៦ រាជធានី ខេត្ត​។ បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​សរុប​ចំនួន​២២៨ ស្រី​ចំនួន​៦១​នាក់​។ #មុនីរ័ត្ន

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, May 10, 2018