លោក ហួត ឃាងវេង អតីតអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍បាយ័ន ត្រូវតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន

1860
ចែករម្លែក

(ភ្នំពេញ៖ព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី៤ខែសីហាឆ្នាំ២០១៧ដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៦សីហានេះបានសម្រេចតែងតាំងលោកហួតឃាងវេងដែលជាអតីតអគ្គនាយករងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ន ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន៕ដោយ៖វិបុល/sn