វិធី​ត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព​បេះដូង​នៅផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង​

266

​ដើម្បី​ឱ្យដឹងថា បេះដូង​នៅ​ធ្វើ សកម្ម​ភាពល្អ​ឬ​អត់ ចូរ​អ្នក​អង្គុយ សណ្តូកជើង​ឱ្យ​ត្រង់ រួច​ឱន​យកដៃ​ទៅ ប៉ះ​នឹង​ម្រាមជើង ដោយ​រក្សា​ដងខ្លួន​ឱ្យ ត្រង់​, វិធី​ត្រួតពិនិត្យ​នេះ​ជួយ​ឱ្យ​យើង រកឃើញថា តើ​យើង​មាន បញ្ហា​បេះដូង ឬទេ ។ ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ឱ្យដឹងថា ជំហាន​ត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព​បេះដូង​នេះ ងាយ​អនុវត្តន៍​បំផុត ។ ប្រសិន​អ្នក​អាច ធ្វើបាន​ដោយ​ងាយ​នោះ​មានន័យថា បេះដូង​របស់​អ្នក​ក៏​ល្អ និង​ខ្លាំង ។ អ្នក ដែល​មិនអាច ឈោង​ដៃដល់​ចុងជើង ធាតុពិត គឺមាន​សរសៃឈាម​រឹង ។ ប្រការនេះ​មានន័យថា បេះដូង​មិនមាន សកម្មភាព​ប្រសិទ្ធភាព ហើយ​ហានិភ័យ កើត​ជំងឺ​បេះដូង​ក៏​ខ្ពស់​, អ្នក​គួរ​ទៅ ពិនិត្យ​សុខភាព​បេះដូង ៕ ប្រែ​សម្រួល​៖ រតនៈ​