សមាជិក​-​សមាជិការ​នៃ​រដ្ឋសភា ដែលជា​តំណាងរាស្ត្រ​ចំនួន​១២៥​រូប​បាន​ចូលមក សច្ចាប្រណិធាន នៅ​ព្រះទីនាំង​ទេវាវិនិច្ឆ័យ​ក្នុង​ព្រះបរមរាជវាំង

878
ចែករម្លែក

រាយការណ៍​ដោយ ! សម្បត្តិ​

​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ សមាជិក​-​សមាជិការ​នៃ​រដ្ឋសភា ដែលជា​តំណាងរាស្ត្រ​ចំនួន​១២៥​រូប​បាន​ចូលមក សច្ចាប្រណិធាន នៅ​ព្រះទីនាំង​ទេវាវិនិច្ឆ័យ​ក្នុង​ព្រះបរមរាជវាំង បន្ទាប់ពី​បើក​សម័យប្រជុំ​នៃ រដ្ឋសភា​ជា​លើកដំបូង សម្រាប់​នីតិកាល​ទី​៦៕​

រាយការណ៍ដោយ ! សម្បត្តិផ្សាយផ្ទាល់ ៖ សមាជិក-សមាជិការនៃរដ្ឋសភា ដែលជាតំណាងរាស្រ្តចំនួន១២៥រូប បានចូលមកសច្ចាប្រណិធាន នៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរាជវាំង បន្ទាប់ពីបើកសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាជាលើកដំបូង សម្រាប់នីតិកាលទី៦៕

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, September 5, 2018