សាំង​ធម្មតា​ថ្លៃ​៣.៩០០​រៀល និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​៣.៦០០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែធ្នូ

121

(​ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញ​ផ្សាយ​តារាង​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ប្រេង​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ ដល់​ថ្ងៃទី​១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ មានដូចជា​ដោយ​សាំង​ធម្មតា ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើសពី ៣.៩០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​ហើយ​ម៉ា​ស៊ូ​ត​ ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើសពី ៣.៦០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕​