សិស្សានុសិស្ស​ជាង​៣០០​នាក់ ទទួល​វចនានុក្រម​អេឡិចត្រូនិក កា​ណា​តិច និង​សម្ភារៈ​សិក្សា ពី​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​

832
ចែករម្លែក

 

​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ សិស្សានុសិស្ស​ជាង​៣០០​នាក់ ទទួល​វចនានុក្រម​អេឡិចត្រូនិក កា​ណា​តិច និង​សម្ភារៈ​សិក្សា ពី​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​ ៕

ផ្សាយផ្ទាល់​ ៖​ សិស្សានុសិស្ស​ជាង​៣០០នាក់​ ទទួល​វចនានុក្រម​អេឡិចត្រូនិក​ កាណាតិច​ និង​សម្ភារៈ​សិក្សា​ ពី​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, June 15, 2018