សូម​អញ្ជើញ​មើល​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥​ចាប់ពី​ស្ពាន​ព្រែក​ព្នៅ​ដល់​ម្តុំ​គីឡូម៉ែត្រ​លេខ​៨

866
ចែករម្លែក

សូម​អញ្ជើញ​មើល​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥​ចាប់ពី​ស្ពាន​ព្រែក​ព្នៅ​ដល់​ម្តុំ​គីឡូម៉ែត្រ​លេខ​៨ ដែល​សាងសង់ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​មន្ទីរ​សាធារណការ រាជធានី​ភ្នំពេញ​តិច​មើលឃើញ​ហើយ​យល់​យ៉ាងម៉េច​?​

សូមអញ្ជើញមើលកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ចាប់ពីស្ពានព្រែកព្នៅដល់ម្តុំគីឡូម៉ែត្រលេខ៨ ដែលសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់មន្ទីរសាធារណការ រាជធានីភ្នំពេញតិចមើលឃើញហើយយល់យ៉ាងម៉េច?

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Tuesday, May 29, 2018