ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​បំភ្លឺ​របស់លោក K01 ពាក់ព័ន្ធ​និង​ក្រុមហ៊ុន KENT

1129
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់​

ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​បំភ្លឺ​របស់លោក K01 ពាក់ព័ន្ធ​និង​ក្រុមហ៊ុន KENT នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២ ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ស្នាក់ការ​ភូមិ​ព្រែក​ថ្លឹង សង្កាត់​ព្រែកកំពឹស ខណ្ធ​ដង្កោ រាជធានី​ភ្នំពេញ ។​

ផ្សាយផ្ទាល់ស្ដាប់ការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់លោក K01 ពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុន KENT នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨ នៅស្នាក់ការភូមិព្រែកថ្លឹង សង្កាត់ព្រែកកំពឹស ខណ្ធដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 11, 2018