ស្រុក​(​ក្រុង​/​ខណ្ឌ​)​ចំនួន ៣៣ នៃ​ខេត្ត​យូ​ណាន​ត្រូវ​លុបឈ្មោះ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ស្រុក​ក្រីក្រ​

617
ចែករម្លែក

នៅ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ស្រុក​(​ក្រុង​/​ខណ្ឌ​)​ចំនួន ៣៣ នៃ​ខេត្ត​យូ​ណាន​បាន​ត្រូវ​ប្រកាស​ឱ្យ លុបឈ្មោះ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ស្រុក​ក្រីក្រ ក្រោម​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រប​ស់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​នានា ។ គិត​មកដល់​ពេលនោះ ខេត្ត​យូ​ណាន​បាន​កាត់បន្ថយ​ស្រុក​(​ក្រុង​/​ខណ្ឌ​)​ក្រីក្រ​ចំនួន ៤៨ ស្មើនឹង ៥៤,៥% នៃ​ចំនួន​ស្រុក​ក្រីក្រ​នៅ​ខេត្ត​យូ​ណាន​ទាំងមូល ។ ខេត្ត​យូ​ណាន​បាន ទទួល​សមិទ្ធផល​ច្រើន​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ ដែល​បានរួម​ចំណែក​ក្នុងការ​សម្រេច នូវ​គោលដៅ​អំពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ទាំងស្រុង​នៅ​ឆ្នាំ ២០២០ ៕​ ដោយ យ៉ាង ជុង​យូវ​