អគ្គិសនី​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៥​ដល់​ថ្ងៃទី​១៨ មីនា​

981

ដោយ​៖ វិបុល​

(​ភ្នំពេញ​) ៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ប្រកាស​ពី​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​ទៅតាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៥ ដល់​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៨ ជួសជុល​តម្លើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្ដាញ ដើម្បី​បង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួល ក្នុងការ​ពង្រីក​ផ្លូវ​៕

​សូម​មើល​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ដូចតទៅ ៖