អគ្គិសនី​កម្ពុជា ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ដអគ្គិសនី​ចំនួន​៤​ថ្ងៃ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៣-២៦ ខែវិច្ឆិកា​

173

(​ភ្នំពេញ​)៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ស្ដីពី​ការប្រកាស​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ដអគ្គិសនី​ចំនួន​៤​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៣ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ តាម​តំបន់​មួយចំនួន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្ដាល​ដោយ​មូលហេតុ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ តម្លើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្ដាញ ដើម្បី​ពង្រីក​ផ្លូវ​។​

​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ទាំងស្រុង​៖​