អាកាសធាតុ​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ជាថ្មី​ម្តងទៀត​នៅ​ខែកុម្ភៈ​ខាងមុខនេះ​

163

(​ភ្នំពេញ​)៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ថ្មី​មួយ ដោយបាន​បញ្ជាក់ថា អាកាសធាតុ​នៅ​កម្ពុជា នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ជាថ្មី​ម្តងទៀត នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​ទី​១ ខែកុម្ភៈ​ខាងមុខនេះ​ដោយសារ​​កម្ពុជា​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ជ្រលង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ពី​ចិន​៕