អាង​ត្រពាំងថ្ម​អស់​ទឹក ដោយសារ​ភ្លៀង​រដូវវស្សា​ធ្លាក់ចំ​តិច កសិករ​ធ្វើស្រែ​ប្រាំង​ច្រើន

1144
ចែករម្លែក
  • 7
    Shares

អាង​ត្រពាំងថ្ម​អស់​ទឹក ដោយសារ​ភ្លៀង​រដូវវស្សា​ធ្លាក់ចំ​តិច កសិករ​ធ្វើស្រែ​ប្រាំង​ច្រើន​។ សត្វ​ស្លាប​ដ៍​កម្រ​សប្បាយ​នឹង​ចឹក​ចាប់​ត្រី​ជា​អាហារ​តែ​វា​ក៏​ព្រ​ឈម​នឹង​គ្រោះ​ថ្នាក់ខ្ពស់​ដែរ នៅពេល​ទឹក​អាង​នេះ​សល់​កាន់តែ​តិច តែ​កំពុង​ត្រូវបាន​ក្រសួង​ធនធានទឹក​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​បង្វែរ ទឹក​ពី​ប្រព័ន្ធ​ស្ទឹង​ស្រែង​មកជួយ​ហើយ​។ នេះ​បើតាម ឯកឧត្តម ចាន់ យុ​ត្ថ អ្នកនាំពាក្យ និង​ជា​រដ្ឋ​លេខ​ធិ​ការ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹកបាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​នៅថ្ងៃនេះ​។

អាងត្រពាំងថ្មអស់ទឹក ដោយសារភ្លៀងរដូវវស្សាធ្លាក់ចំតិច កសិករធ្វើស្រែប្រាំងច្រើន។ សត្វស្លាបដ៍កម្រសប្បាយនឹងចឹកចាប់ត្រីជាអាហារ តែវាក៍ព្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដែរនៅពេលទឹកអាងនេះសល់កាន់តែតិច តែកំពុងត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹកធ្វើអន្តរាគមន៍បង្វែរទឹកពីប្រព័ន្ធស្ទឹងស្រែងមកជួយហើយ។ នេះបើតាម ឯកឧត្តម ចាន់ យុត្ថ អ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខធិការក្រសួងធនធានទឹកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, February 21, 2019