អេកូ​-​ធម្មជាតិ​ល្អប្រសើរ​ទាក់ទាញ​សត្វ egret

838
ចែករម្លែក

​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំនេះ តំបន់ដីសើម​នៅ​ជុំវិញ​បឹង​ទាន ឈឺ​នៃ​ខេត្ត​យូ​ន​ណាន​មាន​ទំហំ​កាន់តែ​ធំ ហើយ​មានទឹក កាន់តែ​ស្អាត និង​មាន​ស្មៅ​ដុះ​បាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ ។ អេកូ​-​ធម្មជាតិ​នៅ​ទ​នោះបាន​ត្រូវ​កែលម្អ​ជា បន្តបន្ទាប់ និង​បាន​ទាក់ទាញ​ឲ្យ​សត្វ egret កាន់តែច្រើន​ហើរ​មក​និង​រស់នៅក្នុង​តំបន់​នេះ ៕