អ្នក​នយោបាយ​ចិន ស៊ុន ហ្សេ​ង​កាយ ត្រូវបាន​កាត់ទោស​ដាក់​គុក​មួយជីវិត​ដោយសារ​ពុករលួយ​

849
ចែករម្លែក

តុលាការ ចិន មួយ បាន កាត់ទោស ដាក់គុក អតីត អ្នកនយោបាយ ជាន់ខ្ពស់ ស៊ុន ហ្សេ ង កាយ អស់ មួយ ជីវិត ចំពោះ ការទទួល លុយ សំណូក ជា ង ២៦ លាន ដុល្លារ ។

ការកាត់ទោស លោក ស៊ុន ត្រូវបាន ធ្វើឡើង កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ទី ៨ ឧសភា ដោយ តុលាការ នៅ ទីក្រុង កំពង់ផែ ទៀន ជីន ។ លោក ក៏ ត្រូវ ដកហូត សិទ្ធិ នយោបាយ អស់ មួយជីវិត និង ត្រូវបាន រឹបអូស ទ្រព្យសម្បត្តិ ផ្ទាល់ ខ្លួន ផង ដែរ ។

លោក ស៊ុន ធ្លាប់ ជា សមាជិក ការិយាល័យ នយោបាយ ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល របស់ បក្ស កុំម្មុយនីស្ត ៕ដោយ៖វាសនា

រូប ឯកសារ បង្ហាញ លោក ស៊ុន ហ្សេ ង កាយ កាល នៅ ជា លេខា បក្ស ក្រុង ចុង គី ញ