អ្វីខ្លះជាវិធានការ​ជាក់ស្តែង​ជា​អាទិភាព​ ​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំ​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​ ​ដោយមាន​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ​នឹង​ជំរុញ​អនុវត្ត ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ ​ក្រោយពី​ទទួលបាន​ជ័យជម្នះ នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា

1413
ចែករម្លែក

វិធានការ​ជាក់ស្តែង​ជា​អាទិភាព​​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំ​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​​ដោយ​មាន​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​នឹង​ជំរុញ​អនុវត្ត ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩​ក្រោយពី​ទទួលបាន​ជ័យជម្នះ នៅ​ក្នុង​​ការបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ។

​បើ​ឈ្នះឆ្នោត នា​ថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ខាងមុខនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​ដោយមាន​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹង​ជំរុញ​អនុវត្ត​នូវ​បណ្តា​វិធានការ​ជាក់ស្តែង​ជា​ឤ​ទិ​ភាព ដូចខាងក្រោម ៖